Trồng, cung cấp nâm phôi về trồng tiếp, nấm thành phẩm ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO
Cung cấp nấm Đông trùng hạ thảo dạng phôi về trồng tiếp, nấm tươi, nấm sấy khô theo giá sản phẩm nông nghiệp.
www.NamDuocLieu.Com